Wijsheid

Wijsheid is het vermogen om dingen met kennis en inzicht te doen. Met wijsheid durf je - terwijl je het eigenlijk denkt niet te weten - erop vertrouwen dat je het wel weet.

Eigen wijsheid is een combinatie van wijsheid en eigenwijs zijn: inzicht in jezelf, vertrouwen op dat wat je weet en je eigenheid/eigenaardigheden omarmen. Met moed en nieuwsgierigheid kun je eigen wijsheid ontwikkelen. Gids naar Eigen Wijsheid© geeft je inzicht in je kennis en talenten en helpt je om die op jouw eigen(wijze) manier in te zetten.

WAAROM

relevantie

WIE

is het iets voor jou?

WANNEER

agenda

"Intuïtie, transformatie, bewustzijn, oergevoel en praktische toepasbaarheid: het komt op speelse wijze samen in Gids naar Eigen Wijsheid."

CATO PATER - spreker, opleider en Senior Talentengids

Persoonlijk

Bij veel organisaties bouw je als werknemer een persoonlijk budget op. Dit budget is bedoeld om je te ontwikkelen zodat je met plezier kunt blijven werken. Met Gids naar Eigen Wijsheid© ontwikkel je Persoonlijk Talent Management - het is daarom een prachtig traject om je persoonlijke budget aan te besteden; het draagt bij aan een duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt.

Ook mobiliteit, vitaliteitsbeleid en verzuimbeleid zijn thema's die goed passen bij Gids naar Eigen Wijsheid©. Het kan dus zeer de moeite waard zijn een traject in te zetten bij ziekteverzuim.

Talenten leren herkennen en je intuïtie leren volgen, zorgt ervoor dat teamleden elkaars krachten beter benutten. Ook geeft Gids naar Eigen Wijsheid organisaties inzicht in de benodigde talenten.

Er is al een contract met het UWV voor begeleiding van mensen met een ZW-uitkering, Wa-jong en WIA-uitkering.

Gids naar Eigen Wijsheid geeft ondernemers nieuwe inzichten zodat zij hun onderscheidend vermogen voelbaar en zichtbaar maken in hun bedrijf.